Przedmiotem zamówienia jest usługa nagłośnienia podczas imprezy „Zabawa na granicy” - wspólny festyn, organizowanej w ramach projektu „Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” w dniu 11 lipca 2020 r. na muszli koncertowej w Godowie (44-340 Godów, ul. 1 Maja 49), obejmująca wynajem, montaż, demontaż oraz obsługę techniczną nagłośnienia scenicznego.
Wykonawca musi zapewnić nagłośnienie zgodne z riderem technicznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.