Przedmiotem zamówienia jest wynajem, montaż, demontaż oraz obsługa oświetlenia scenicznego podczas imprezy „Zabawa na granicy” - wspólny festyn, organizowanej w ramach projektu „Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” w dniu 11 lipca 2020 r. na muszli koncertowej w Godowie (44-340 Godów, ul. 1 Maja 49).
Wykonawca musi zapewnić oświetlenie zgodne z riderem technicznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.