Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Gminy Godów i gminnych jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie NNW członków ochotniczej straży pożarnej.

Termin składania ofert: 17 kwietnia 2020 roku do godz. 10.00

Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załącznikach.