UWAGA ! W związku z dokonaną zmianą, przedłużamy terminy składania i otwarcia ofert:

ü  składanie ofert do dnia  26 maja 2020 roku do godz. 10.00;

ü  otwarcie ofert dnia  26 maja 2020 roku o godz. 10.30;