Przedmiot wniosku: wysokość wypłaconych wynagrodzeń w okresie 2017-2020


Komórka realizująca: Referat Finansowy

Data wpływu: 02.07.2020

Numer sprawy: FN.1431.1.2020