REJESTR PETYCJI ZłOŻONYCH W  2021 r.

 

 

L.p.

Wnoszący petycję
(w przypadku
wyrażenia zgody, o
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe (skan)

Informacja o sposobie
załatwienia petycji

1.

Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Sprawa szczepionek przeciw SARS - COV-2

 Treść

Uzupełnienie petycji

 Treść

2.

Podmiot wnoszący petycję: Częściowo wyłączona jawność

Sprawa chodnika i drogi w Skrzyszowie

 Treść

Z uwagi na fakt, iż pismo nie spełnia wymogów formalnych petycji zostało rozpatrzone jako wniosek.

3.

Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland

Sprawa opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego

 Treść

 

4.

 Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland

 Sprawa poparcia Rządu Tymczasowej rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 Treść