Gmina Godów zwraca się do firm świadczących usługi geodezyjne o składanie ofert cenowych na wykonanie podziału geodezyjnego w trybie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), polegającego na rozgraniczeniu gminnej drogi publicznej - ul. Borowickiej w Gołkowicach, na odcinku graniczącym z nieruchomością prywatną oznaczoną geodezyjnie numerem działki 1407/131, mapa 2 obręb Gołkowice – KW nr GL1W/00015724/0.


Oferty cenowe, zawierające cenę netto i brutto, składać można w terminie do dnia 03 lutego 2021 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Godów, 44-340 Godów ul. 1 Maja 53 lub elektronicznie na adres: gmina@godow.pl.


Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu 32 4765065, wew. 28.