Gmina Godów zwraca się z prośbą do firm świadczących usługi geodezyjne o składanie ofert cenowych na wykonanie  podziału geodezyjnego:
KW nr GL1W/00018190/8, działka nr 564/67 mapa 9 obręb Skrzyszów, o pow. 0,1512 ha, stanowiąca własność Gminy Godów.
Celem podziału jest wydzielenie z w/w działki gruntu części terenu o przeznaczeniu mieszkaniowym, z przeznaczeniem do bezprzetargowego zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej opisanej numerem działki 559/6.


Oferty cenowe można składać do dnia 03 lutego 2021 r. (tj. środa) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Godów, 44-340 Godów ul. 1 Maja 53 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@godow.pl.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 32 4765065, wew. 28.