Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zakup programów multimedialnych, komputerowych

CPV:
48.93.10.00-3

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 28.02.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów ul. 1 Maja 53 - Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2011-01-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-01-31 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące