Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają wystąpienia pokontrolne kierowane do kontrolowanych jednostek.

Z pozostałą dokumentacją kontrolną można zapoznać się po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Nie zamieszcza się dokumentacji kontrolnej na stronach BIP, ze względu na jej obszerność.