SIWZ zmienia się następująco: 

1. Punkt 5 - Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres realizacji umowy od 13 czerwca 2011r. - 31 października 2011r.

2. Punkt 7.8:

oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane w terminie od 13 czerwca 2011r. do 31 października 2011r.

3. Punkt 15.12.

Nie otwierać przed 14 kwietnia 2011r. godz. 10.30

4. Punkt 16 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria Ogólna w terminie do dnia 14 kwietnia 2011r. do godziny 10:00. Oferty będą otwierane w dniu 14 kwietnia 2011r. o godzinie 10:30 na sali posiedzeń w siedzibie zamawiającego. 

5.  § 3 załącznika nr 1 do SIWZ (umowa)

rozpoczęcie od 13 czerwca 2011r.