Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów

CPV:
45.23.14.00-9, 45.23.22.00-4

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 sierpnia 2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2011-05-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-05-09 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące