Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Budowa szkolnego placu zabaw

CPV:
45.11.12.91-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 sierpnia 2011r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy 44-340 Godów ul. 1 Maja 53 - Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2011-07-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-07-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy 44-340 Godów ul. 1 Maja 53 - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
3.000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące