Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Utwardzenie dróg i placów gminnych

CPV:
45.23.32.26-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 grudnia 2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53 - Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2011-07-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-07-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, 44-340 Godów ul. 1 Maja 53 - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące