WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2, tel. 32 47 65 065 wew. 14

Szczegółowe informacje dostępne na stronie OBYWATEL.GOV.PL

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe

WAŻNE!!!
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.

 

INFORMACJA

Kreator zdjęć biometrycznych


W współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie umożliwiające wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa.
Tak wykonane zdjęcie obywatel może wykorzystać jako załącznik do wniosku o wydanie dowodu osobistego na stronie www.gov.pl, dzięki czemu zmniejszy się jego kontakt z urzędem.

Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00).
Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.

Odnośnik: Kreator zdjęć do dowodu osobistego <https://passport-photo.online/pl/kreator-zdjec-do-dowodu>