W wyniku chwilowej awarii systemu BIP, widok biuletynu nie wykazywał dokumentu - przetarg nieograniczony na " Remont wiaty stalowej", w związku z powyższym termin składania ofert został przesunięty na dzień 11.08.2011 do godziny 10:00, otwarcie ofert 11.08.2011 godzina 10:30.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.