MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2, tel. 32 47 65 065 wew. 14

 

Informacje szczegółowe na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod adresem:

https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/obowiazek-meldunkowy

oraz na stronie OBYWATEL.GOV.PL pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/meldunek

 

WAŻNE!!!
Formularze zgłoszeń meldunkowych należy drukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.