Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Dowóz uczniów do Gimnazjum w Gołkowicach

CPV:
60.13.00.00-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 29.06.2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Katarzyna Kubica

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2011-08-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-08-29 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące