Z powodu pomyłkowego nie zamieszczenia załączników do SIWZ zamieszcza się załączniki nr 1 do 6 oraz zmienione ogłoszenie o zamówieniu.

W związku z dokonanymi zmianami ulega przesunięciu termin składania ofert na dzień 26.08.2011 r. godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 26.08.2011 r. godz. 10.30.