W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału w głosowaniu, na terenie Gminy Godów wyznaczone zostaną lokale dostosowane do potrzeb wyborców  niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące głosowania przez pełnomocnika oraz głosowania korespondencyjnego dostępne są w zakładce Warunki udziału w głosowaniu.


Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy do dnia 25 września 2011 r.

Wnioski składa się w  Referacie Kontroli, Spraw Ogólnych i Obywatelskich Urzędu Gminy w Godowie – pokój nr 1 i 2 w godzinach pracy urzędu.