Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zakup soli drogowej

CPV:
34.92.71.00-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31 marca 2012

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2011-09-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-09-22 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące