Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zimowe Utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012

CPV:
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 kwietnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53 - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2011-09-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-09-27 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53 - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100 %

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące