Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Godów w dniach
od 19 września do 30 września 2011r.


Spis wyborców udostępniony będzie zainteresowanym osobom w Referacie Kontroli, Spraw
Ogólnych i Obywatelskich – pokój nr 1 i 2 w godzinach pracy urzędu t.j. w poniedziałek od 7.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 13.00