ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2011 WÓJTA GMINY GODÓW z dnia 03 października 2011 r. w sprawie: zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gołkowicach powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku