Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:


CPV:
45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.26-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 kwietnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2011-10-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-10-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące