Wizualizacj frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku dostepna jest na stronie:

 

http://wybory2011.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html#tabs-1