Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Prowadzenie zajęć psychologiczno-pedagogicznych

CPV:
80.00.00.00.4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 2 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2011-11-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-11-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące