Omyłkowo zamieszczono złą nazwę zajęć dla części 1  i 2.

Poprawna nazwa części 1:

Prowadzenie zajęć kształcenia kompetencji kluczowych (metoda WebQuest) dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach w klasach I-III.

 

Poprawna nazwa części 2:

Prowadzenie zajęć kształcenia kompetencji kluczowych (metoda WebQuest) dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach w klasach IV-VI.

 

W związku z tą zmianą termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.