Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Prowadzenie zajęć edukacyjnych - kształcenie kompetencji kluczowych

CPV:
80.00.00.00-4

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31 maja 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy 44-340 Godów ul. 1 Maja 53 - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2011-12-27 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2011-12-27 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące