• Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (osoby fizyczne)

  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

  TERMINY PŁATNOŚCI:

  do 15 marca każdego roku podatkowego,

  do 15 maja każdego roku podatkowego,

  do 15 września każdego roku podatkowego,

  do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 • Podatek od nieruchomości (osoby prawne)

  Deklaracja na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

  TERMINY PŁATNOŚCI:

  W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 • Podatek rolny (osoby prawne)

  Deklaracja na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 • TERMINY PŁATNOŚCI:

  do 15 marca każdego roku podatkowego,

  do 15 maja każdego roku podatkowego,

  do 15 września każdego roku podatkowego,

  do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 • Podatek leśny (osoby prawne)

  Deklaracja na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

  TERMINY PŁATNOŚCI:

  W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

 • Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne)

  Deklaracja na podatek od środków transportowychw terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

  TERMINY PŁATNOŚCI:

  W dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

           do 15 lutego każdego roku podatkowego,                                                                                                        

            do 15 września każdego roku podatkowego.

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.