Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć o charakterze fizyczno-chemicznym w ramach projektu "Mój Europass kluczem do sukcesu"

CPV:
39.16.21.10-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 14 dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-03-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-03-13 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące