Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia na terenie Gminy Godów podzielonego na 4 następujące części :
część 1. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Wodzisławskiej w Krostoszowicach.
Zakres robót obejmuje :
montaż szafy oświetlenia terenu,
posadowienie 18 słupów,
montaż linii napowietrznej o długości 591 m,
zabudowę 17 opraw oświetleniowych,
montaż sieci kablowej na długości 122 mb.
część 2. Budowa oświetlenia ulicznego odgałęzienia ulicy Piotrowickiej w Skrbeńsku.
Zakres robót obejmuje :
posadowienie 9 słupów,
montaż linii napowietrznej o długości 266 m,
zabudowę 5 opraw oświetleniowych,
montaż sieci kablowej na długości 59 mb.
część 3. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy 1 Maja w Gołkowicach.
Zakres robót obejmuje :
posadowienie 1 słupa,
montaż linii napowietrznej o długości 353 m,
zabudowę 5 opraw oświetleniowych.
część 4. Budowa linii oświetlenia ulicznego ulicy Powstańców Śląskich w Skrzyszowie.
Zakres robót obejmuje :
posadowienie 4 słupów,
montaż linii napowietrznej o długości 365 m,
zabudowę 5 opraw oświetleniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna.


CPV:
45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.61.10-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 czerwca 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-04-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-04-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące