Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Zielonej w Skrbeńsku

CPV:
45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.26-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 lipca 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-05-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-05-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące