Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skrzyszowie

CPV:
45.21.22.20-4, 45.22.00.00-5, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 24 sierpnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-06-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-06-12 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium - 10.000 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące