Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiejającej się o zatrudnienieMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 15, tel. 32 47 65 065 wew. 24


PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawch związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620286


PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA KWIESTIONARIUSZA DLA OSOBY UBIEJAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na:

  • stanowisko pomocnicze i obsługi,

  • stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze po zamieszczeniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

INNE INFORMACJE

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz.U. Z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082231458 )

 

 

 

Informację opracowała: Krystyna Twardzik