PRZYNALEŻNOŚCI GMINY GODÓW  DO ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH, POROZUMIEŃ I STOWARZYSZEŃ

 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy Godów z dnia  12 kwietnia  2007 r. w  sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie "Związek Gmin i Powiatów  Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w  Rybniku".

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Uchwała Nr XVIII/150/2004 Rady Gminy Godów z dnia  03 grudnia  2004r.  w  sprawie zmiany porozumienia zawartego z gminami  Jastrzębie Zdrój i Mszana o współuczestnictwie w realizacji inwestycji pn."Rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  w  Wodzisławiu Śląskim.

Uchwała Nr VIII/50/91 Rady Gminy Godów z dnia 21 marca 1991 r.  w  sprawie przystąpienia do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach.

Uchwała Nr XVII/122/96 Rady Gminy Godów z dnia 22 sierpnia 1996 r. w  sprawie  przystąpienia do Spółki pn.Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w  Katowicach.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie.

Uchwała Nr VI/51/03 Rady Gminy Godów  z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą w Cieszynie. 

Fundacja Szkolna " Ekonomik" w Wodzisławiu Śląskim.

Uchwała Nr XV/105/96 Rady Gminy Godów z dnia 24 kwietnia  1996 r.  w  sprawie przystąpienia gminy do Fundacji Szkolnej" Ekonomik" w  Wodzisławiu Śląskim

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”z siedzibą w Gorzycach

Uchwała Nr XIII/104/07 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2007 r.   w  sprawie  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminami Gorzyce, Godów i Krzyżanowice w  celu wspólnej realizacji zadań pn."Współpraca Lokalna – LIDER w ramach osi 4 programu Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jastrzębsko – Żorskiego Segmentu Lokalnego.

Uchwała Nr 0043/13/96 Zarządu Gminy w  Godowie z dnia 12 lipca 1996 r.  w   sprawie  przystąpienia do Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w  ramach Jastrzębsko- Żorskiego Segmentu Lokalnego.