Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Roboty remontowo-naprawcze na wybranych odcinkach dróg gminnych

CPV:
45.23.31.42-6, 45.23.32.23-8, 45.11.12.00-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 sierpnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53 - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-07-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-07-03 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53 - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące