Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odgałęzienie ulicy Sobieskiego w Gołkowicach

CPV:
45.23.32.42-6, 45.23.32.23-8, 45.11.12.00-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 wrzesnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-07-13 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-07-13 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące