Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Skrzyszowie - roboty wykończeniowe w garażu uzytkowanym przez OSP

CPV:
45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.45.30.00-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 września 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-07-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-07-17 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące