Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wykonanie koncepcji programowo przestrzennej terenów położonych na zwałach w Gminie Godów

CPV:
71.00.00.00-8, 71.22.20.00-0, 71.24.00.00-2, 71.24.20.00-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 listopada 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-07-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-07-26 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
4.000 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące