Wójt Gminy Godów dokonał wyboru oferty na realizację Programu Zdrowotnego Gminy Godów pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Godów” w 2012 roku oraz określił wysokość dotacji jak w załączniku.