MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

pokój nr 23, tel.47-65-065 wew. 15

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2017, poz.1073/

2. Uchwała nr XVIII/147 2004 Rady Gminy w Godowie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej.

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

każdy zainteresowany

 

WYMAGANE DOKUMENTY

a) wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

b) kopia mapy ewidencyjnej

 

OPŁATY

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 50 zł

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku