MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

pokój nr 23, tel. 47-65-065 wew. 15

 

PODSTAWA PRAWNA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

Każdy zainteresowany

 

WYMAGANE DOKUMENTY

a) wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania

b) kopia mapy ewidencyjnej

 

OPŁATY

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od momentu wpływu wniosku.