Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Godów

Kolorowy pasek

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pokój nr 24

Tel.47-65-065 wew. 19

 

PODSTAWA PRAWNA

- UCHWAłA NR XVIII/140/12 Rady Gminy Godów z dnia 26.04.2012r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012r., poz. 2209 z dn. 30.05.2012r.) w sprawie określania zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- wraz ze zmianami zawartymi w UCHWALE NR VI/50/2015 Rady Gminy Godów z dnia 27.04.2015r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Godów,
na której realizowane będzie dane przedsięwzięcie.

O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy posiadają uregulowaną gospodarkę odpadami na dzień złożenia wniosku oraz nie posiadają zaległości z tytułu podatków, opłat
i innych należności względem Gminy Godów.

 

WNIOSKI I TERMINY

 • wnioski o dotację celową na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
  oraz zapewnienie odbioru ścieków i zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskane
  z JZWiK S.A.) są przyjmowane do 30 listopada każdego roku budżetowego,
  przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych;
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia  pomiędzy Gminą Godów
  a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji celowej;
 • po podpisaniu umowy o dofinansowanie, dotowany składa pisemną  informację dotyczącą terminu rozpoczęcia robót budowlanych;
 • termin wykonania zadania oraz termin rozliczenia zadania objętego dotacją:
  do dnia 15 grudnia danego roku;
 • do 15 grudnia danego roku Dotowany składa pisemną informację o zrealizowaniu zadania
  wraz z załącznikami (faktury lub rachunki za zakupione materiały lub/oraz zrealizowane usługi z datą
  nie wcześniejszą niż data podpisania umowy dotacyjnej, protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej, kserokopia umowy na odbiór ścieków poprzez wybudowane przyłącze kanalizacyjne oraz kserokopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej);
 • dotacja zostaje rozliczona i przekazana w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia zadania przez Dotowanego.
   

Załączniki

WNIOSEK DOTACJI CELOWEJ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ z klauzulą (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH (101.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA POTWIERDZAJĄCA ZREALIZOWANIE ZADANIA (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Klaudia Pawluś-Ledwoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Kopiec
Data wprowadzenia:2012-08-27 11:38:17
Opublikował:Grzegorz Kopiec
Data publikacji:2012-08-27 11:53:45
Ostatnia zmiana:2019-11-12 12:19:13
Ilość wyświetleń:4317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij