Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Godów

CPV:
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 kwietnia 2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-09-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-09-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące