Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do  przetargu na "Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu Uczę się i rozwijam".

Anuluje się załączniki (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szczegółowy wykaz oferowanych cen) do części nr 1, nr 2, nr 6 oraz wprowadza się nowe ujednolicone załączniki do części nr 1, nr 2, nr 6.

Termin składania ofert - 12.09.2012 do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta.

Termin otwarcia ofert - 12.09.2012 do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego - sala posiedzeń.