Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych i zajęć z języka polskiego w ramach projektu Uczę się i rozwijam.

CPV:
39.16.21.00-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
Do 29 października 2012r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-09-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-09-27 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące