Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Skrzyszowie - Szkoła Podstawowa w ramach projektu Uczę się i rozwijam.

CPV:
80.00.00.00-4

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 5 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2012-10-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-10-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące