Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Odbudowa i modernizacja drogki dojazdowej do gruntów rolnych w Skrzyszowie przy ul. Powstańców Śl.

CPV:
45.23.32.26-9, 45.11.12.00-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31.07.2013r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2013-03-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-03-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
10.000 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące