Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont ulicy Wąwozowej w Krostoszowicach

CPV:
45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30.06.2013r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2013-03-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-03-26 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 - sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
2.600 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące